Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực hành kỹ thuật số

Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Duy Thảo - ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Hà A Thồi

Số lượng còn: 1


Giáo trình thực hành kỹ thuật số

Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Duy Thảo - ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Hà A Thồi

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Thực hành Kỹ thuật số là môn học cơ sở cho tất cả các ngành kỹ thuật điện - điện tử, điện tử - truyền thông - tự động sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp cận thực tế cơ bản về các vi mạch số, rèn luyện các kỹ năng tay nghề, kiểm tra vi mạch, phân chia công việc, quan sát, đo lường, phân tích, suy luận, đánh giá.