Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số với VHDL

Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Thị Bích Ngà

Số lượng còn: 10


Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số với VHDL

Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Thị Bích Ngà

Số lượng còn: 10


Nội dung giới thiệu
Giáo trình thực hành Thiết kế vi mạch số với VHDL được tác giả biên soạn dựa trên kit FPGA dùng chip Xilinx có các kết nối ngoại vi cơ bản giúp cho sinh viên hay người bắt đầu tiếp cận một cách dễ dàng, phần mềm EDA do Xilinx cung cấp, ngôn ngữ được sử dụng là VHDL. Các bài thực hành thiết kế vi mạch được trình bày trong giáo trình này đi từ cơ bản đến phức tạp, từ đơn giản đến nâng cao để người học dễ tiếp thu và dễ thực hành.