Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học

Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu