Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học

Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn

Số lượng còn: 3


Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học

Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học được biên soạn dành cho sinh viên hệ đại học và cao học ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Chế biến Thủy sản..., bao gồm một số kiến thức và hướng dẫn thao tác các kỹ thuật cơ bản và phổ biến trong thực nghiệm vi sinh vật. Với mỗi kỹ thuật, phần kiến thức lý thuyết cơ bản sẽ được trình bày một cách ngắn gọn. Tiếp theo, phần hướng dẫn thao tác sẽ được mô tả súc tích thành từng bước để người thực hiện có thể dễ dàng làm theo.