Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bước đường của cải lương

Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh

Số lượng còn: 0


Bước đường của cải lương

Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

... Chúng tôi trao đổi tài liệu, quyển Bản đờn tranh và bài ca của Phụng Hoàng Sang (1905) được trao đi, lâu lắm sau đó tôi nhận được từ Khanh quyển tuồng Ông Gia Cốp và các con (1927), tuồng Lục Vân Tiên... Sự trao đổi tài liệu nào đó đều rất ích lợi cho người nghiên cứu. Tôi biết thêm về tuồng hát bội ảnh hưởng đạo Thiên Chúa, tôi biết văn chương Nam ảnh hưởng ở Bắc như thế nào... Khanh có những kiến thức đặc biệt về những bản đàn của nhạc tài tử. Chúng tôi nói với nhau nếu những nhà nghiên cứu chịu mở rộng việc trao đổi những gì mình sưu tầm được thì sự nghiên cứu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho tới bây giờ người ta vẫn còn theo tinh thần bo bo xưa, giữ kín những gì mình có. Đến nỗi còn giấu những sách hiếm quý ở các nơi lưu trữ hầu người thấy được chúng bị giảm thiểu tới mức tối đa với lập luận để chúng nằm đó ngày sau mình sẽ khai thác, sẽ viết một cuốn sách lớn, một đề tài quan trọng. Cuối cùng thì do tài liệu chất chứa nhiều quá, chính ông ta không có thời giờ đọc, suy nghĩ và tài liệu độc đáo của mình cũng thành một mớ giấy lộn chẳng giúp ích cho ai.

Khanh viết được, và bước qua được hai câu hỏi khó về thời gian xuất hiện và nguồn gốc của cải lương nhờ tinh thần trao đổi của anh. Ngoài tài liệu, anh còn trao đổi cả những suy nghĩ của mình anh thảo luận với người trong nghề đi hát, với thầy đờn, với soạn giả cải lương. Mỗi người hé cho anh một chút ánh sáng, và anh tổng hợp lại để đi đến câu trả lời của riêng anh. Tôi được thuyết phục khi đọc hết sách, tôi tin ở sự lập thuyết của anh và phần nào không còn tin tưởng mấy về lập thuyết tương quan giữa hát bội và cải lương mà tôi có trong trí nhớ mấy chục năm nay. Cái tuyệt vời của tác giả là ở đó!

Bạn đọc sẽ như tôi, sẽ được biết thêm nhiều về cải lương và về bài Dạ cổ hoài lang, tôi chắc chắn như vậy.

Và đó là sự thành công của anh, của một nhà nghiên cứu về một vấn đề hơi khó nuốt trôi của văn hóa Việt, nhứt là khi ta sinh sống ở hải ngoại này.

--- Trích Lời giới thiệu ---