Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Năm 2019, kỷ niệm lần thứ 129 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Do ý nghĩa đặc biệt ấy và với lòng thành kính nhớ ơn Người, được sự gợi ý của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tôi viết cuốn sách Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Mấy lời để lại - “Tuyệt đối bí mật”

Chương 2: Quốc bảo xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Chương 3: Vì một Việt Nam phồn vinh, sánh vai với các cường quốc

Ba chương sách đi từ chỗ phân tích một số khía cạnh trong văn bản Di chúc đến quá trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện theo Di chúc của Bác, cuối cùng là một vài suy nghĩ tiếp tục xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại.

Đây là một chủ đề lớn, có nhiều cách tiếp cận, cuốn sách chưa thể đề cập tất cả các vấn đề và chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Tác giả mong bạn đọc thẳng thắn góp ý và lượng thứ cho những hạn chế. Nhân sách được xuất bản, tác giả chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là bạn đọc gần xa đã quan tâm đến chủ đề nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 5-2019

TÁC GIẢ