Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cùng em yêu tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn Minh Hải

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
 Cuốn sách nhỏ này không có tham vọng giải quyết những vấn đề lớn lao về việc dùng tiếng Việt hay có thể thúc đẩy sự thay đổi tình yêu tiếng Việt trong giới trẻ nói chung và học sinh trong nhà trường nói riêng. Cuốn sách hẳn cũng không đủ dung lượng, kiến thức và hàm lượng khoa học để để đáp ứng một số vấn đề về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt.   Cuốn sách này chỉ là những gợi ý của một phụ huynh, một người viết báo, một người có tham gia công tác giảng dạy về những biểu hiện chưa thực sự tích cực trong việc dùng tiếng Việt trong nhà trường, về những điều mà tác giả cho là tình yêu tiếng Việt chưa thể hiện đầy đủ cả trong giáo viên lẫn học sinh. Tác giả cũng đề cập một cách rất sơ nét về một số vấn đề của việc giảng dạy môn Tiếng Việt và Ngữ văn trong nhà trường