Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đổi mới, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp tích cực, thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, qua đó tiếp tục cổ vũ tinh thần hăng say thi đua, lao động sản xuất, phát hiện những sáng kiến, công trình nghiên cứu, giải pháp, dịch vụ sáng tạo để góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức công bố và phát động Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (tên dịch theo tiếng Anh là Ho Chi Minh City Creative Awards).

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Tổ chức Giải thưởng thực hiện Kỷ yếu tôn vinh 44 công trình, giải pháp sáng tạo đạt Giải thưởng năm 2019 nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị các tầng lớp nhân dân Thành phố.

--- Trích Lời nói đầu ---