Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thương những ngày... Tập truyện

Tác giả: Trần Bảo Định

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Mai người có về thăm Chàng Riệc

Rừng cũ Tây Ninh lá rụng mùa

Thắp nén hương lòng thương đất chết

Xương tàn cốt rụi đạn bom mưa

Mai người có về thăm rừng cũ

Tôi gởi tình tôi trả lại rừng

Tôi gởi hồn tôi trăng biệt xứ

Sợi buồn treo dốc núi mù sương

Mai người có về thăm Chàng Riệc

Lối cũ rừng xưa gió xạc xào

Chiến sĩ bồi hồi đau đáu mắt

Mồ chôn thất lạc biết phương nao!?

(Trần Bảo Định - 1981)