Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thiết kế kỹ thuật cơ bản với inventor professional 2018

Tác giả: ThS. Đặng Minh Phụng

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Trong lĩnh vực máy tính hỗ trợ thiết kế (CAD - Computer Aided Design), phần mềm được sử dụng phổ biến để thiết kế trong các lĩnh vực cơ khí, điện, kiến trúc xây dựng,... ở Việt Nam cũng như trên thế giới là AutoCAD của hãng Autodesk, AutoCAD đã trở thành công cụ không thể thiếu được trong đào tạo, thiết kế và sản xuất tại số cơ quan, doanh nghiệp.

Trong tiến trình phát triển công nghệ CAD, thiết kế theo hướng truyền thống có những hạn chế nhất định và tốc độ thiết kế thấp. Vì vậy hãng Autodesk đã đưa ra một phần mềm thiết kế mới. Với hướng thiết kế mới là thiết kế 3D trên cơ sở 2D, và việc thay đổi kích thước trong quá trình thiết kế được cập nhật dễ dàng. Đó là Inventor Professional 2018.

Ta có thể thiết kế mô hình ba chiều trên các hệ thống CAD CAM khác nhau, nhưng trong những năm gần đây phần mềm Inventor Professionnal 2018 được sử dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam.