Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Điện tử căn bản

Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Điện tử căn bản là một môn học ngoài ngành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, nhóm biên soạn đã đăng ký với Thư viện trường để viết giáo trình cho môn học này dựa trên Đề cương chi tiết của môn học và tham khảo giáo trình Basic Electronics for Scientists and Engineers của tác giả Demis L. Eggleston , giáo sư Trường Occidental College, Los Angeles (USA), xuất bản lần đầu năm 2011. Hiện nay, đây là một giáo trình gọn gàng, súc tích về điện tử cơ bản được dạy trong một học kỳ cho sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật không chuyên về điện trong các trường đại học ở Mỹ.