Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình kỹ thuật số

Tác giả: ThS. Nguyễn Trường Duy - ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Duy Thảo

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Môn học Kỹ thuật số cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng cho sinh viên các ngành kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông; làm tiền đề để có thể tiếp tục học các môn tiếp theo như Vi xử lý, Điều khiển lập trình, Xử lý ảnh,...

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole. Sinh viên còn được học cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động số. Sau cùng, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán, nhận biết các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, giải quyết những vấn đề mạch số và thiết kế những hệ thống số.