Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực tập mạch điện tử y sinh

Tác giả: ThS. Võ Đức Dũng - PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa - ThS. Nguyễn Trường Duy

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Thực tập mạch điện tử y sinh cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng để sinh viên ngành Kỹ thuật y sinh có thể tiếp cận các môn học tiếp theo như Thiết bị y tế, Thực tập thiết bị y tế, Xử lý ảnh y sinh, Vi xử lý, Thực tập vi xử lý và các môn học khác có trong chương trình.

Môn học Thực tập mạch điện tử y sinh hướng dẫn cho người học thực hành các mạch điện tử sử dụng trong y sinh, bao gồm các mạch khuếch đại tín hiệu y sinh sử dụng mạch khuếch đại thuật toán Opamp, các mạch lọc tín hiệu y sinh (mạch lọc thông thấp, thông cao, thông dài...), các mạch đo giao tiếp cảm biến y sinh như tín hiệu điện tim, điện cơ,...