Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình Thực hành - Thí nghiệm vật liệu In

Tác giả: ThS. Trần Thanh Hà - ThS. Nguyễn Thành Phương

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Người Do Thái có câu “Nghe thì quên, đọc thì nhớ và làm thì hiểu”.

Với phương châm này cùng với những yêu cầu từ đề cương chi tiết của môn học Thực hành - Thí nghiệm vật liệu in theo Chương trình giáo dục đại học 132 tín chỉ. Giáo trình Thực hành - Thí nghiệm vật liệu in được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên củng cố, bổ sung và làm sáng tỏ những kiến thức chuyên môn về vật liệu in. Bên cạnh đó, môn học còn trang bị những kỹ năng cơ bản về cách học tập và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.