Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình chuẩn bị sản xuất may

Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Qua giáo trình, người học sẽ được dẫn dắt một cách đầy đủ và toàn diện các công việc cụ thể của một cán bộ kỹ thuật ngành may. Sau khi hoàn tất mỗi chương, sẽ có những câu hỏi ôn tập, giúp người học tự củng cố kiến thức và hệ thống hóa kiến thức. Chúng tôi hy vọng rằng, giáo trình không chỉ là tài liệu cần thiết cho sinh viên ngành May công nghiệp, mà còn là tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ ngành may và cho các giáo viên có quan tâm về lĩnh vực may mặc công nghiệp.