Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Truyền động điện tự động

Tác giả: TS. Trần Quang Thọ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Sự phổ biến và phát triển của các hệ thống truyền động điện tự động đã tạo ra những thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức, đó là nhu cầu điện năng tăng cao gây ra thiếu điện nghiêm trọng và khó khăn khi phải xử lý các phế phẩm sau sử dụng sao cho không ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, việc nghiên cứu để sử dụng các hệ thống truyền động điện sao cho hiệu quả sẽ góp phần cải thiện các thách thức trên.

Tài liệu Truyền động điện tự động này có thể giúp độc giả có các khái niệm cơ bản về các phương pháp điều chỉnh tốc độ và tính chọn công suất động cơ điện nhằm có những lựa chọn để sử dụng động cơ điện hiệu quả hơn.