Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C (Ngành Kỹ thuật Máy tính)

Tác giả: TS. Trương Ngọc Sơn - ThS. Lê Minh - ThS. Trương Ngọc Hà - ThS. Lê Minh Thành

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Trong ngành công nghiệp hiện đại, các hệ thống tự động trở nên phổ biến, hiệu quả, và dần thay thế các hệ thống điều khiển bằng tay. Trong các hệ thống tự động, thiết bị được lập trình hầu như đóng vai trò chủ đạo. Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tự động hóa, vạn vật kết nối (loT), thông minh nhân tạo (AI) thì các thiết bị lập trình, các hệ thống lập trình chiếm ưu thế và là sức mạnh công nghệ. Hiện nay có nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, mỗi ngôn ngữ có thế mạnh, cũng như phạm vi áp dụng riêng. 

Tuy nhiên, Ngôn ngữ lập trình C đã được lựa chọn để dạy trong khối kỹ thuật. C là ngôn ngữ chuẩn và nền tảng. Nhiều ứng dụng, trong đó có ứng dụng hệ thống, được xây dựng từ ngôn ngữ C. Tài liệu Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ sở về ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình C, hiểu các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình, hiểu cách vận hành của các câu lệnh, các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lập, hàm, mảng, con trỏ. Từ đó người học có thể vận dụng vào trong các lĩnh vực khác như lập trình giao diện, lập trình game, lập trình vi điều khiển, vi xử lý, lập trình cho các thiết bị lập trình được...