Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh trong sản xuất

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - ThS. Lê Tấn Cường - ThS. Lê Văn Hoàng

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Quá trình nhiệt - lạnh là một trong các quá trình ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch. Vì vậy, về bản chất kỹ thuật của chúng gồm ba phần chính: quá trình hệ thống máy móc và thiết bị, công nghệ và tự động điều khiển. Ở cuốn sách Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh trong sản xuất này chúng tôi cố gắng giới thiệu và truyền tải những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực tự động điều khiển các quá trình nhiệt - lạnh nhằm ứng dụng tự động điều khiển hệ thống thiết bị nhiệt lạnh đạt các mục đích sau đây: 1. Khai thác khả năng làm việc của hệ thống thiết bị nhiệt - lạnh một cách tốt nhất, đạt hiệu suất làm việc cao nhất theo ý muốn của con người và yêu cầu công nghệ đã xác định trước. 2. Đảm bảo cho hệ thống thiết bị làm việc an toàn khi gặp những sự cố nguy hiểm có khả năng làm hư hỏng hệ thống máy móc và thiết bị không đáng có. 3. Đảm bảo cho người vận hành hệ thống thiết bị làm việc một cách an toàn khi gặp sự cố nguy hiểm xảy ra. 4. Tiết kiệm về sức lao động, tiết kiệm năng lượng quả trình, đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất.