Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: ThS. Trần Thụy Ái Phương (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Châu Long

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Để có thể đánh giá một cách toàn diện và khách quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhà quản trị cần phải có một hệ thống quản lý kinh tế phù hợp. Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ hết sức quan trọng để phát hiện những vấn đề sai sót, khả năng tiềm tàng cũng như dự báo những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không chỉ các nhà quản trị mới cần đến những thông tin nhận được từ việc phân tích hoạt động kinh doanh mà còn nhiều đối tượng bên ngoài đang quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đó như nhà đầu tư, ngân hàng... cũng cần các thông tin này.

Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” được trình bày cô đọng trong 5 chương lý thuyết với phần bài tập ở mỗi chương do tập thể tác gia - giảng viên bộ môn Kế toán - Tài chính - Khoa Kinh tế - Trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.