Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình Giáo dục thể chất 1

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Văn Quận

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học động tác và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người nhằm tăng khả năng thích nghi với môi trường sống và làm việc. Giáo dục thể chất gồm hai mặt riêng biệt là dạy học động tác và giáo dục các tố chất vận động.

Trong trường học các cấp, giáo dục thể chất là môn học tiền đề, có vị trí quan trọng nhằm rèn luyện và phát triển thể chất toàn diện cho người học qua củng cố, nâng cao các tố chất thể lực cần thiết như mạnh, nhanh, bền, mềm dẻo và khéo léo phối hợp vận động. Bên cạnh đó, với việc tự giác tích cực và duy trì tập luyện thường xuyên, người học sẽ có thể lực dồi dào để đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu rèn luyện thân thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như sẽ dễ dàng tham gia các môn thể thao khác.