Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình Bóng chuyền

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Thành (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Văn Quận - ThS. Phạm Đức Hậu

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Giáo trình Bóng chuyền là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy chính khóa của các học phần bóng chuyền thuộc chương trình môn học Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa trên sự tổng hợp các tài liệu, sách tham khảo có liên quan nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản như: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng chuyền trên thế giới cũng như việc du nhập và xu thế phát triển của Bóng chuyền Việt Nam; Tác dụng của việc tập luyện môn Bóng chuyền đối với đời sống thể chất và tinh thần của người tập, ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội.

Giáo trình gồm 7 chương; bao gồm các nội dung: các nguyên lý kỹ thuật cơ bản (Tư thế chuẩn bị và các bước di động trong bóng chuyền, các kỹ thuật cơ bản (chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng, đập bóng, chắn bóng... và phương pháp tập luyện); Những đội hình chiến thuật cơ bản trong bóng chuyền (Chiến thuật lẫn công 4 - 2, 5 - 1), phòng thủ 6 tiến, phòng thủ 6 lùi với một hay hai người chắn bóng và vị trí, chức năng của từng cầu thủ trong từng trường hợp nhất định; Phương pháp tổ chức thi đấu (Trình tự các giai đoạn từ khâu tổ chức ban đầu cho đến khi kết thúc một giải đấu cũng như những hệ thống thi đấu thường được sử dụng trong Bóng chuyền, Phương pháp trọng tài...).