Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thí nghiệm vật liệu học

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thức - TS. Phạm Thị Hồng Nga - KS. Nguyễn Tử Định

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Môn Thí nghiệm Vật liệu học song hành với môn Vật liệu học là một trong những môn nền tảng cho ngành cơ khí cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc và tính chất của các nhóm vật liệu để quá trình gia công chế tạo, xử lý, sử dụng vật liệu đạt hiệu quả tối đa.

Cuốn sách này dùng cho sinh viên các trường nghề, trường cao đẳng, đại học các chuyên ngành cơ khí như Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật Công nghiệp... nhằm củng cố phần lý thuyết cơ bản về vật liệu cơ khí và rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm, gồm các nội dung chính:

- Chuẩn bị mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi kim loại và hợp kim.

- Nghiên cứu tổ chức tế vi của hợp kim sắt - carbon ở trạng thái cân bằng như thép, gang trắng và tổ chức tế vi của gang graphite.

- Đo độ cứng thép trước và sau khi tôi; nghiên cứu quá trình tôi thép.

- Nghiên cứu quá trình ram thép.