Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm sử vàng

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 năm sử vàng”, được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đã tập hợp được 59 công trình nghiên cứu tiêu biểu của các tác giả trên phạm vi cả nước tham gia.

Với niềm tin hướng về Đảng quang vinh qua lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, các tác giả là những giảng viên, những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, các trung tâm giáo dục, các trường trung học phổ thông, đã thể hiện tri tuệ và tình cảm của mình qua những nghiên cứu có giá trị về lý luận và thực tiễn sâu sắc. Từ thành công của Hội thảo khoa học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách  “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 năm sử vàng”.