Chi tiết sách
Dạy con tài chính - Việc nhà là để chia sẻ, không phải để kiếm tiền - Kiếm tiền cah6n chính là tốt, nhưng việc học vẫn quan trọng nhất

Tác giả: Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh Tiên

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu