Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thơ Hồ Thế Hà và Giấc mơ cỏ hát

Tác giả: Hoàng Thụy Anh

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Hồ Thế Hà là một nhân cách đa dạng, một thi cách phong phú. Để đi sâu vào thi giới ấy, quan trọng hơn, lắng nghe được giấc mơ cỏ hát, Hòng Thụy Anh, ngoài trực giác nghệ thuật, dùng đến rất nhiều lý thuyết và phương pháp như một thứ lý thuyết thực hành. Tác giả chuyên luận không sử dụng cùng lúc và ngang hàng các phương pháp khác nhau, mà với mỗi khía thơ Hồ Thế Hà, thì sử dụng chỉ một phương pháp là chủ đạo, còn các phương pháp khác đóng vai trò bổ trợ. Bởi vậy, tác phẩm vừa tránh được đơn điệu vừa không bề bộn, mà hài hòa duyên dáng đồng thời vẫn giữ được bút pháp riêng và độc đáo của mình.