Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đợi trăng trước ngày xuất gia - Tập truyện ngắn

Tác giả: Vũ Văn Song Toàn

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Từ trước đến nay, số lượng tác phẩm văn học về đề tài lịch sử trên văn đàn không hiếm, nhưng những tên tuổi được ghi nhận, được đánh giá cao thì lại không nhiều. Vũ Văn Song Toàn nằm trong nhóm tác giả trẻ kể truyện lịch sử được đánh giá là vô cùng dũng cảm.

Lịch sử là những câu chuyện của ngày hôm qua, nghĩa là những chuyện đã cũ. Chuyện đã cũ lại còn mịt mờ vì bụi thời gian và mờ vì nó từng bị chính những tác nhân lịch sử cố ý xóa mờ. Làm thế nào để sáng tỏ lại những câu chuyện ấy, làm mới lại những câu chuyện ấy? Làm thế nào để tìm ra giá trị đích thực của những “khoảng trống”, những “hố đen” lịch sử ấy? Thiết nghĩ, ngoài lòng dũng cảm, tài năng, sự bén nhạy, tác giả cần phải có một kiến thức lịch sử đủ sâu, đủ rộng và một tấm lòng vị tha.

Tác phẩm là tập hợp những truyện ngắn viết về đề tài lịch sử, những nhân vật lịch sử dưới góc nhìn độc đáo, thú vị của tác giả trẻ Vũ Văn Song Toàn.