Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh Trung học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh qua dạy học các môn xã hội - nhân văn

Tác giả: Ngô Minh Oanh - Huỳnh Công Minh (Đồng chủ biên) - Hồ Sỹ Anh - Nguyễn Thị Thu Ba - Lê Thanh Hà - Dương Thị Hồng Hiếu - Huỳnh Xuân Nhựt - Nguyễn Kim Tường Vy

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
“Giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh trung học phổ thông có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, tạo nên “bệ phóng” và làm giàu hành trang vào đời cho các em; giúp các em ghi nhớ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; trân trọng và biết ơn ông bà, tổ tiên, gia đình, những người có công với đất nước để sống xứng đáng với quá khứ hào hung của dân tộc; sống có trách nhiệm của người công dân với hiện tại, với chính bản thân, gia đình, với cộng đồng và đất nước.”