Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cùng kiến tạo không gian văn hóa

Tác giả: Phạm Phương Thảo

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Là một lãnh đạo chính quyền thành phố, một cây bút chính luận báo chí, một người nghiên cứu chuyên đề qua từng ấn phẩm; với tấm lòng nhân ái, thiết tha vì thành phố, tác giả Phạm Phương Thảo vẫn luôn quan sát, dõi theo sự chuyển mình của thành phố, nhất là các hoạt động văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

Như tinh thần xuyên suốt cuốn sách, “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”, tác phẩm mới bao gồm 38 bài viết được bố cục thành ba phần: Một góc nhìn về văn hóa; Đẩy mạnh hoạt động văn hóa; Xây dựng văn hóa trong văn minh đô thị. Trong đó tác giả chú trọng đến văn hóa lãnh đạo, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, hành động vì trẻ em, phát triển văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của thành phố, đẩy mạnh văn hóa đọc,… 

Tác giả đặc biệt đề cập đến kỳ vọng và thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh là phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố tự hào là nơi có truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, là trung tâm kinh tế nhưng luôn coi trọng gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa, lối sống nhân ái, nghĩa tình. Việc người dân đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền trong ứng phó với đại dịch Covid-19, quan tâm tiếp sức cho những người ở tuyến đầu và cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn là minh chứng hùng hồn cho lối sống đẹp của người thành phố.

Với lối hành văn bình dị, súc tích bằng thể chính luận sở trường của mình, những trang viết của tác giả đi từ thực tế cuộc sống, ghi chép kết hợp với thu thập những thông tin, tài liệu, phân tích thực trạng và gợi mở những giải pháp để góp phần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của từng cơ quan, đơn vị, từng khu phố, từng cộng đồng, từng gia đình và trong mỗi người dân để tất cả cùng kiến tạo không gian văn hóa Hồ Chí Minh - không gian văn hóa của một đô thị đặc biệt ở Việt Nam.

Có một điều đáng quý nữa là tác giả Phạm Phương Thảo là một cây bút viết rất đều đặn. Tính từ năm 2012 đến nay, bà đã cho ra đời chín cuốn sách mới, và là một tác giả quen thuộc của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.