Chi tiết sách
Đánh thức giao thừa - tiểu thuyết

Tác giả: Mã Thiện Đồng

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Gần nửa thế kỷ trôi đi, cũng đã có nhiều công trình sưu tầm, biên tập, nhưng bút mực vẫn chưa thể hiện được hết kỳ tích phi thường trong cuộc chiến đấu gian khổ kéo dài mấy chục năm qua của dân tộc Việt Nam ta, và tác phẩm này tuy là tiểu thuyết nhưng hầu hết là người thật việc thật của chiến trường khốc liệt, hy sinh xương máu của chiến sĩ và đồng bào ta, từ năm 1968 tới ngày chiến thắng vẻ vang. 
 
Khói từ những nén nhang thơm cắm trước đền thờ bia mộ liệt sĩ rồi sẽ tan biến dần vào cõi hư vô; nhưng các dòng chữ tri ân được cô ghi trên những trang sách đáng quý cũng là những nén nhang thơm được tồn tại mãi trên cõi đời này. Những dòng chữ ấy góp phần nuôi dưỡng tấm lòng biết ơn của lớp trẻ với một thế hệ vĩ đại đã hy sinh cho đất nước. Như lời một hiền triết Hy Lạp từ thời cổ đại đã khẳng định: Lòng biết ơn là giá trị đạo đức hàng đầu của mọi giá trị trong nhân loại này.