Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Những bước đầu của báo chí, truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới (1865 - 1932)

Tác giả: Bùi Đức Tịnh

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Năm 1992, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có giới thiệu với bạn đọc cuốn "Những bước đầu của báo chí, tiểu thuyết và thơ mới (1865 - 1932)" của Bùi Đức Tịnh. Ở lần xuất bản đầu (1975) do những điều kiện thực tế hồi ấy, việc phát hành gặp nhiều hạn chế. Lần xuất bản thứ hai (1992) nhận thấy nội dung cuốn sách vừa có thể phục vụ người nghiên cứu, vừa gây hứng thú cho bạn đọc với nhiều trích đoạn chọn lọc trong các tờ báo đầu tiên, các tiểu thuyết đầu tiên và các bài nghị luận, sáng tác lúc mới xuất hiện của phong trào thơ mới, cuốn sách đã rất được hoan nghênh. Khi ấy để đáp ứng nhu cầu các bạn đọc, tác giả đã bổ sung mảng truyện ngắn cho lần xuất bản đó, với mong muốn cuốn sách luôn là nguồn tư liệu quý của bạn đọc.

Gia đình cố tác giả đã giúp hiệu đính bản in lần này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.