Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Loanh quanh Sài Gòn

Tác giả: Lê Công Sơn

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Ôn cố tri tân. Lịch sử của mỗi dân tộc là một trong những hành trang quan trọng nhất nhằm dẫn thế hệ đương đại đi về phía tương lai. Đi có ý thức và không chệch hướng. Có nhiều cách học sử: Học từ sách, học từ thực tế quan sát các di tích và tìm về những nơi đã diễn ra những sự kiện đó… Tập sách Loanh quanh Sài Gòn của Lê Công Sơn là học theo cách thứ hai, nhằm bổ sung cho cách học thứ nhất. Những gì đã được các nhà sử học ghi trên giấy trắng mực đen, nay với tư cách nhà báo, anh có điều kiện soi rọi lại từ thực tế, qua đó phát hiện ra những chi tiết mà không phải ai cũng tường tận.

Với trách nhiệm công dân và cũng nhằm thể hiện về nơi chốn nghĩa hiệp đã cưu mang từ ngày anh từ vùng quê Quế Sơn (Quảng Nam) - mảnh đất xứ Ngũ phụng tề phi vào phương Nam lập nghiệp, nhà báo Lê Công Sơn đã có được Loanh quanh Sài Gòn. Qua tập sách này, càng đọc cũng là dịp chúng ta càng yêu thêm Sài Gòn - TP.HCM khi biết thêm những vấn đề thuộc lịch sử của một mảnh ‘đất lành’ mà anh đã nặng tình, chăm chút qua từng trang viết…