Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đại nghĩa diệt thân

Tác giả: Hồ Biểu Chánh

Số lượng còn: 12


Nội dung giới thiệu

Đại nghĩa diệt thân: Thực dân Pháp ào ạt chiếm miền Nam, sau khi các quan tướng của triều đình lần lượt hysinh. Một số chí sĩ miền Nam, không kinh nghiệm chiến trường, không có vũ khí tương ứng để chống Xăm lăng đã dấy quân đương đầu với giặc. Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Công Định, Thiên Hộ Dương là chỗ bám víu cuối cùng của người Việt trong hy vọng chống được thực dân Pháp.
Ông Nhiêu Giám là một nhà nho có đầu óc kháng chiến, ông lập mưu lược chống Pháp cho Thủ Khoa Huân. Đứa con trai đầu của ông là Võ Minh Đạt theo chân Thủ Khoa Huân nhưng sau trận Bình Cách, Đạt thối chí vì Thủ Khoa Huân bị thương và bị Pháp bắt nên có ý muốn đầu hàng để tránh ruồng bố và có cơ hội gần với vợ bé mới quen. Cô con gái thứ hai là Trâm thì ông Nhiêu Giám gả cho võ sư Đỗ Chí Linh, chiến sĩ trung thành với cụ Thủ Khoa.
Không can ngăn được con theo Pháp, ông Nhiêu Giám từ con và tìm đủ cách giải thoát cụ Thủ Khoa Huân và khuyên cụ nên thống nhứt lực lượng chống Pháp. Lúc chuẩn bị đánh trận Cổ Chi, con rể hỏi ông Nhiêu rằng nếu gặp anh vợ trong đám lính giặc thì phải xử sự như thế nào....

Suy nghĩ và hành động của ông Nhiêu Giám cũng là tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, trượng nghĩa của người dân Nam bộ lúc tổ quốc lâm nguy.