Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Khóc thầm Cha con nghĩa nặng

Tác giả: Hồ Biểu Chánh

Số lượng còn: 8


Nội dung giới thiệu

Đoàn Thu Hà học sinh trường Nữ học đường vừa tốt nghiệp về nhà nghỉ hè được cha (ông Hội đồng Chánh) gả cho Vĩnh Thái là một thanh niên du học Pháp về, đậu tú tài tây. Vĩnh Thái gian hiểm và đê tiện, miệng nói chuyện khai hóa quốc dân, thương xót đồng bào, song từ khi được ông Hội đồng đi vắng giao cho quản lý gia tài thì áp dụng một chính sách lột da tá điền tá thổ. Sau y lại quyến rũ vợ một tá điền, bị anh này đánh chết. Thu Hà từ khi biết rõ “tư cách” của  chồng thì chỉ còn có "khóc thầm". Cái chết của Vĩnh Thái đã giải thoát cho cô. Cô chán bọn đàn ông lẻo mép, và xin với cha sang Pháp học "để con mở rộng kiến thức, con luyện tập tài nghệ, chừng con học thành công rồi con sẽ trở về làm đàn ông mà lo việc khai hóa".