Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Tác giả: Luật sư Lê Ngọc Luân - Luật sư Võ Thị Anh Loan - Tiến sĩ Phạm Thị Thúy

Số lượng còn: 12


Nội dung giới thiệu

Đối tượng: Người dân với mức hiểu biết thông thường, không nắm nhiều, nắm rất ít hoặc gần như không biết các thuật ngữ pháp luật.

Mục đích: Chia sẻ cách nhận biết trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và phương thức bảo vệ, chăm sóc trẻ.

--- Trích Lời đầu ---