Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ (Tập 1): Truyện kể dân gian Nam Bộ (Quyển 1)

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (Biên soạn)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ là một sưu tập nhằm cung cấp tư liệu cho việc tìm hiểu, nghiên cứu. Một mặt, bộ sách góp phần làm phong phú kho tàng văn học dân gian của dân tộc; và mặt khác, từ đó, hiểu thêm về các khía cạnh lịch sử văn hóa - xã hội, đất và người Nam Bộ.

Dự án Sưu tầm - Biên soạn bộ Tổng tập Văn học dân gian Nam bộ được Quỹ Hoa Sen tài trợ, gồm 7 tập và thực hiện trong 3 năm.

Tập 1: Truyện kể dân gian Nam bộ.

Tập 2: Ca dao - Dân ca Nam bộ.

Tập 3: Vè Nam bộ.

Tập 4: Tuồng tích sân khấu và Diễn xướng dân gian Nam bộ.

Tập 5: Tục ngữ.

Tập 6: Truyện thơ và thơ về lục tỉnh Nam Kỳ.

Tập 7: Đồng dao và câu đố.

--- Trích Lời nói đầu ---