Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Gốm Nam Trung Bộ

Tác giả: Nguyễn Đình Chúc - Trần Thanh Hưng

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Xứ Đàng Trong gồm 5 tỉnh là Thuận Hóa nơi chúa Nguyễn chọn làm thủ phủ gần xứ Đàng Ngoài, tỉnh Quảng Nam nói chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613 - 1635) trấn thủ, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Qui Nhơn mà người Bồ đặt tên là Pulucambis và tỉnh Phú Yên. Tỉnh Quảng Nam người Bồ gọi là Cacciam, Quảng Ngãi là Quangria, Qui Nhơn là Quingnim, Phú Yên là Bentan. Còn các vùng đất của người Chăm có tên gọi là Vijaya (Bình Định), Kauthara (Khánh Hòa) Panduranga (Ninh Thuận - Bình Thuận).

Xứ Đàng Trong là kinh đô, thủ phủ của Vương quốc Champa ảnh hưởng Ấn Độ giáo với những di tích quý hiếm mà tổ chức UNESCO nghiên cứu, công nhận là di sản thế giới để lại cho muôn đời như:

- Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và cách thành có Trà Kiệu khoảng 20 km, là tổ hợp bao gồm nhiều đền đài Chămpa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chămpa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chămpa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thế loại này tại Việt Nam.

--- Trích Chương 1 ---