Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hành trình vượt qua cái chết của người bị tai biến mạch máu ở thân não - Fighting against the death: The journey of a brainstem stroke survivor

Tác giả: Viên Trân

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Sống không phải khó, càng không phải dễ!

Tôi còn nhiều việc phải làm, nên phải sống!

Không ai viết một quyển sách như vầy hết, vì bệnh nhân không thể viết, bác sĩ chắc cũng không muốn viết. Quyển sách này tôi đọc cho anh viết, vì tôi chưa thể tự viết được. May là tôi vẫn suy nghĩ được như người bình thường.

Quyển sách này viết trên hiện thực bệnh tai biến của riêng tôi, từ lúc tôi ngã bệnh cho đến tận bây giờ là gần hai năm, trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Tất cả chúng ta ai rồi cũng già chết

Rồi cũng hóa thân trong đất mà thôi

Tôi đã mải miết tìm nàng Sita

Trên những luống cày

Tất cả chúng ta ai cũng đều là

Đất, Nước, Lửa, Gió

Tạo thành thân thể

Rồi gió sẽ bay lên trời

Rồi xác thân này thành ra ngọn sóng

Chảy khắp ruộng đồng

Và thành cây cỏ

Thế là hết

Chỉ còn Đất, Nước, Lửa, Gió

Là thiên nhiên vô tận

Thân thể ta

Vô trụ xứ giữa trần gian”

--- Trích Chương 1: Lời mở đầu ---