Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Mở rộng phương pháp học (To learn with an Open Mind)

Tác giả: Bảo Đạt - Tiến sĩ giáo dục, Đại học Monash

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Cuốn sách này không chứa đựng bí quyết phi thường, trong sách, tác giả chia sẻ những điều có lẽ bạn đã biết, bên cạnh một số điều bạn chưa để ý lắm nhưng quan trọng. Tuy nhiên mục đích của việc đọc không phải để biết mà là để thực hành. "Tầm nhìn của chúng ta sẽ quyết định chiều cao của mình".

Cuốn sách chứa đựng những bài học hằng ngày mà tác giả rút ra được trong quá trình quan sát bản thân và nỗ lực của mọi người xung quanh. Bảy chương trong sách không theo thứ tự nhất định mà có thể xem như những mục tham khảo độc lập. Ta có thể đọc chậm rãi như đang dạo chơi, để suy ngẫm xem mình đã học theo cách ấy chưa và thích bổ sung điều gì để hoàn thiện tư duy.