Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Ngọc Trinh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Tiên - Minh họa: Ngọc Trinh
Giá ebook: 17,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa

Tác giả: TS. Tô Phương Cường (Chủ biên) - TS. Trương Gia Quyền - ThS. Huỳnh Cảnh Quân - ThS. Nhan Vĩ Quang - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Bạn học tiếng Hoa đã lâu, nhưng khi nghe người ta nói, bạn cảm thấy có nhiều câu vẫn không hiểu?

Bạn học tiếng Hoa đã lâu, nhưng khi cần giao tiếp lại diễn đạt không được?

Bạn học tiếng Hoa đã lâu, nhưng khi đọc một câu, từng chữ đều hiểu nghĩa, nhưng không hiểu được nội dung cả câu đó nói gì?

Rất có thể, do chúng ta không nắm được cấu trúc câu của tiếng Hoa.

Vì vậy, quyển sách Cấu trúc câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề nêu trên.