Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sổ tay văn hóa đọc (Dành cho sinh viên) - Đọc sách - Suy ngẫm - Hành động - Lan tỏa

Tác giả: Đại học Huế - Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lê Văn Vinh - Thái Phan Vàng Anh - Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - Lâm Hoàng My - Cao Thị Xuân Liên - Lê Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Bích Hằng - Nguyễn Thanh Sỹ - Nguyễn Hoàng Đông

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Sổ tay Văn hóa đọc (Dành cho sinh viên) là sự đúc kết các giá trị tinh thần, thực tiễn từ quá trình xây dựng và phát triển văn hóa dọc ở các Câu lạc bộ Sách thuộc các trường đại học thành viên của Đại học Huế. Sổ tay cũng là tập hợp những kinh nghiệm, chia sẻ về văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế thông qua các bài dự thi “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, và của những người làm công tác thư viện, những giảng viên tâm huyết đã và đang quan tâm, nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Đại học Huế.