Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ (Tập 3): Vè Nam Bộ (Quyển 3)

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng - Phạm Thiếu Hương (Biên soạn)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Tập 3 của bộ sách Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ là sưu tập các bài vè gồm nhiều loại khác nhau vốn đã từng lưu hành ở vùng đất mới phương Nam.

1.  Nội dung của Tập 3 này trước hết dựa vào sách Vè Nam Bộ (NXB Tổng hợp Đồng Nai xuất bản, năm 1998, tái bản 2006) và các bài vè khác nằm trong các sưu tập Văn học dân gian các địa phương ở Nam Bộ đã được xuất bản.

2.  Các văn bản được chọn từ các sưu tập vè đã công bố được giữ nguyên bản, trừ một số trường hợp thấy cần phải chỉnh lý để có được một văn bản hoàn bị về mặt ngôn từ và nội dung mà bạn đọc ngày nay có thể tiếp nhận được. 

Tất cả những bài vè sưu tập được phân làm 5 loại và 1 phụ lục: Vè kể vật, kể việc; Vè lao động và sinh hoạt; Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội; Vè kể về thực trạng xã hội phong kiến thuộc địa; Vè yêu nước chống thực dân đế quốc.

Để hoàn thành sưu tập Vè Nam Bộ này, ngoài các sưu tập vè đã công bố, chúng tôi còn nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp ở các địa phương. Nhân đây chúng tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc.

Kho tàng Vè Nam Bộ rất phong phú về số lượng và đề tài chúng có mặt ở hầu khắp các làng thôn, do đó, sưu tập vè này hẳn chỉ là một phần ít ỏi. Đó là thiếu sót mà khả năng thực tế của chúng tôi không thể vượt qua được.