Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
ĐÀO TRINH NHẤT - NHÀ VĂN, NHÀ BÁO BỰC THẦY

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng

Số lượng còn: 5


ĐÀO TRINH NHẤT - NHÀ VĂN, NHÀ BÁO BỰC THẦY

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Bộ sách (nếu in đủ) này có thể xem như là một Toàn tập Đào Trinh Nhất(1900-1951) một nhà văn, một học giả, một “nhà báo số một” của làng văn, làng báo việt nam hiện đại.