Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nhị Bình (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhị Bình - huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 0


Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nhị Bình (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhị Bình - huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Xã Nhị Bình là một địa danh nằm trong vùng đất nổi tiếng với tên gọi “Mười tám thôn vườn trầu”, tên chữ gọi là “Thập Bát Phù Viên” của vùng đất Đồng Nai - Gia Định xưa.Kể từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, Nhị Bình còn là vùng hoang vu, đầy thú dữ. Một số người miền Bắc, miền Trung do không chịu nổi sự thống trị hà khắc của vua quan phong kiến thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh nên đã phải rời bỏ quê hương đến vùng đất này để sinh cơ lập nghiệp.Từ khi có Đảng lãnh đạo năm 1930, Nhị Bình là một trong những địa phương sớm có Chi bộ Đảng của huyện Hóc Môn.Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cán bộ, đảng viên và nhân dân Nhị Bình đã kiên trì bám trụ với khẩu hiệu: “Một tấc không đi, một ly không rời”. Trong 30 năm kháng chiến với biết bao gian khổ, hy sinh, Chi bộ Đảng và nhân dân Nhị Bình đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp đánh Pháp, đánh Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần vào thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng Sài Gòn và miền Nam, thống nhất đất nước.