Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Trung An (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung An huyện Củ Chi

Số lượng còn: 7


Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Trung An (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung An huyện Củ Chi

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Trung An - Củ Chi là vùng nông thôn thuộc vành đai bao bọc phía tây bắc Sài Gòn, vốn là đầu não, sào huyệt cuối cùng của địch. Chính nơi đây cũng là vành đai đỏ của cách mạng, là căn cứ địa, nơi đứng chân của nhiều cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cách mạng, là địa bàn làm bàn đạp để tấn công đánh đổ chính quyền tay sai và quân xâm lược.