Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hóc Môn (1977 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Hóc Môn

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hóc Môn (1977 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Hóc Môn

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VIII của huyện Hóc Môn, được sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, sự giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Hóc Môn nhiệm kỳ X (2001 - 2005) tiến hành sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn thời kỳ xây dựng, phát triển và đổi mới (1977 - 2005).Đóng góp tư liệu cho việc biên soạn lịch sử thị trấn Hóc Môn có các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của thị trấn trước và sau ngày giải phóng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của thị trấn qua các lần Đại hội Đảng, các đồng chí cán bộ và nhân dân từng gắn bó với mảnh đất kiên cường thị trấn Hóc Môn.