Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Phước Long B - Quận 9 (1930 - 2008)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phước Long B quận 9

Số lượng còn: 0


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Phước Long B - Quận 9 (1930 - 2008)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phước Long B quận 9

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 về việc biên soạn lịch sử truyền thống Đảng bộ các phường, từ giữa năm 2008, Ban Chấp hành Đảng Bộ phường Phước Long B đã tổ chức sưu tầm tư liệu và biên soạn cuốn “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phước Long B (1930 - 2008)”. Cuốn lịch sử này được biên soạn nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, anh hùng bất khuất cũng như tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của Đảng bộ và nhân dân phường Phước Long B - quận 9 (xã Phước Long - huyện Thủ Đức trước đây). Trên cơ sở đó, bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tin, lòng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về quê hương thân yêu để phấn khởi vươn lên, vượt qua thách thức, xây dựng phường Phước Long B theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.