Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thới Thượng anh hùng (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 8


Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thới Thượng anh hùng (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 8


Nội dung giới thiệu
Xã Xuân Thới Thượng được Nhà nước phong danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” năm 1978, là một xã nằm trong vùng đất nổi tiếng với tên gọi “Mười tám thôn vườn trầu” Hóc Môn - Bà Điểm của tỉnh Gia Định xưa. Các vị lão thành còn hay gọi tên chữ là “Thập bát phù viên”.Người dân Xuân Thới Thượng có tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, cần cù trong lao động, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, yêu thương con người, tương thân tương ái và luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước để chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương.Từ khi có Đảng (3/2/1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong hơn 80 năm qua, nhân dân Xuân Thới Thượng cùng với nhân dân Mười tám thôn vườn trầu lập nên nhiều chiến công và thành tích, góp phần vun bồi, xây đắp những trang sử vẻ vang cho quê hương Sài Gòn - Gia Định xưa và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.