Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu

Số lượng còn: 7


Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Như tựa sách đã viết Hồ Chí Minh – Chân dung một tâm hồnvà trí tuệ vĩ đại, Giáo sư Trần Văn Giàu đã khắc họa một tâm hồn, một tư tưởng, một bộ óc vĩ đại. Vĩ đại bởi sự giản dị đời thường, bởi sự hy sinh tất cả cho dân tộc, bởi trí tuệ siêu việt…