Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu

Số lượng còn: 1


Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Như tựa sách đã viết Hồ Chí Minh – Chân dung một tâm hồnvà trí tuệ vĩ đại, Giáo sư Trần Văn Giàu đã khắc họa một tâm hồn, một tư tưởng, một bộ óc vĩ đại. Vĩ đại bởi sự giản dị đời thường, bởi sự hy sinh tất cả cho dân tộc, bởi trí tuệ siêu việt…