Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Có Bác mãi trong tim

Tác giả: Ngô Thành - Nguyễn Đình Thống - Lê Huy Mậu - Hoàng Hoa Hải - Hồ Đình Khai

Số lượng còn: 0


Có Bác mãi trong tim

Tác giả: Ngô Thành - Nguyễn Đình Thống - Lê Huy Mậu - Hoàng Hoa Hải - Hồ Đình Khai

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Cuốn sách Có Bác mãi trong tim ghi lại ký ức của những người tù chính trị ở Côn Đảo hướng về Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu - trong những giờ phút đối mặt với quân thù để bảo vệ khí tiết. Những tấm gương anh hùng được kể ra trong tập sách không chỉ nói lên lòng yêu thương Bác Hồ vô hạn, niềm tin tưởng vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của những người yêu nước mà còn góp phần giải đáp nguyên nhân toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Tình cảm của đồng bào Nam Bộ nói chung, của những người tù chính trị Côn Đảo năm xưa nói riêng đối với Bác Hồ vẫn còn mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là sức mạnh tinh thần để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cuốn sách Có Bác mãi trong tim với bạn đọc.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---