Chi tiết sách
SƯ TỬ BẠT

Tác giả: Phan Đức Nam

Số lượng còn: 3


SƯ TỬ BẠT

Tác giả: Phan Đức Nam

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách “Sư Tử Bạt” là Truyện dã sử - dân gian đặc sắc, một trong những truyện góp phần làm phong phú Kho tàng truyện Trạng Việt Nam. Sư Tử Bạt là biệt danh của Phan Văn Bạt (1900 – 1945), một anh hùng nghĩa hiệp giàu lòng nhân ái. Tuy giữ chức Quản Lộ chuyên coi việc trật tự an ninh và thuế khóa ruộng đất trong vùng nhưng với tính cách ngang tàng, thích làm việc nghĩa...