Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
PHAN CHÂU TRINH CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng

Số lượng còn: 2


PHAN CHÂU TRINH CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Lần tái bản sách  Phan Châu Trinh Cuộc  đời    tác phẩm - ( sơ bản 1986) chúng tôi sửa một số sai sót mà bản in hồi ấy mắc phải - nhằm giới thiệu một khuôn mặt lớn của văn học sử và tư tưởng sử Việt Nam cận đại: Tây Hồ. Tây Hồ Phan Châu Trinh là người có hoài bão lớn muốn cởi bỏ ách thống trị của người Pháp, giành lại chủ quyền cho đất nước, đưa dân tộc Việt Nam lên ngang hàng với các dân tộc khác trên thế giới. Ông cổ súy tinh thần yêu nước, quảng bá công cuộc Duy tân, đem tâm huyết, tác phẩm và cả cuộc đời để đóng góp vào sự nghiệp chung.

Đường lối đấu tranh cho dân tộc của ông tuy có khác với đường lối của Phan Bội Châu hoặc đường lối của một vài nhà yêu nước khác, nhưng tựu trung vẫn biểu lộ một tấm lòng trung dân ái quốc tha thiết, rõ ràng và sáng chói.

Qua cuốn sách này chúng tôi có tham vọng giới thiệu với độc giả chí sĩ Phan Châu Trinh, một Phan Châu Trinh từng làm xôn xao Trường thi Bình Định năm nào, một Phan Châu Trinh từng hài bảy tội của vua Khải Định, một Phan ChâuTrinh từng ung dung ngồi làm thơ mà cũng làm náo động khám đường La Santé, một Phan Châu Trinh từng sáng suốt nhìn rõ hậu vận của nước nhà. Đây là một chuyê n luận biên khảo nằm trên đường ranh của lịch sử và tiểu sử, của các sự kiện lịch sử ( faits historiques) và các sự kiện văn học ( faitslittéraires) . Một cuốn sách mà trong đó chúng tôi cố gắng tìm hiểu cá tính và một phần lớn tư tưởng chính trị của nhà chí sĩ.

Có những điêu, những sự kiên trước đây các nhà nghiên cứu về Phan Châu Trinh chưa đề  cập đến thì nay chúng tôi hi vọng sẽ nêu lên được các nét đặc thù của nhà chí sĩ một cách khách quan bởi những tư liệu do chính những người thân trong gia đình Phan Châu Trinh cung cấp cho chúng tôi.

Từ các năm 1970 - 1971, chúng tôi đã soạn một luận án về Phan Châu Trinh và phụ trách một vài chuyên đề về văn học yêu nước Viêt Nam ở Đại học Văn khoa nên hi vọng phần tìm hiểu và tra cứu các tác phẩm của nhà thơ, nhà cách mạng Tây Hồ được đầy đủ và có hê thống hơn. Từ bài thơ Chí thành thông thánh đến những Kí, những tác phẩm chính luận Trung Kì dân biên thỉ mạt kí, Đông Dương chính trị luận, Pháp viết liên hiệp hậu chi tân Việt Nam...tư tưởng và lập trường của Phan Châu Trinh về chính trị, về lịch sử và về văn học đã có sự biên chuyên lớn và tiên bộ rõ ràng trong khung cảnh tư tưởng đó của toàn bộ tác phẩm Phan Châu Trinh.

Thiên nghĩ do cách nhìn còn hạn chế, nên một vài khía cạnh chúng tôi chưa làm sáng tỏ được, chưa thể đề cập một cách có hệ thống tư tưởng Phan Châu Trinh nên không tránh khỏi thiếu sót và chủ quan. Nhân đây, tác giả xin trân trọng cám ơn ông bà Lê Ấm ( ông Lê Ấm mất năm 1976) đã cho phép tác giả sử dụng một số di cảo của Phan Châu Trinh mà gia đình còn lưu giữ; bào Huynh Phạm Liêu ( đã quá cố) cùng dịch vài tác phẩm Phan Châu Trinh ( in ở cuối) .Tác giả mong được sự góp ý của độc giả về các sơ suất khó tránh khỏi.